Целта на това МООК е просто да разгледа основните понятия на наказателния процес.

Ще продължим с наказателния процес, като се съсредоточим върху начина, по който са отбелязани престъпленията, издирването на техните извършители, събраните доказателства за тяхната възможна вина, накрая правилата, които уреждат тяхното наказателно преследване и тяхната присъда.

Това ще ни накара да проучим ролята на следствените служби и правната рамка на техните намеси, съдебните органи, под чиято власт действат, мястото и съответните права на страните в процедурата.

След това ще видим как са организирани съдилищата и мястото на доказателствата в процеса.

Ще започнем от основните принципи, които структурират наказателното производство, и докато се развиваме, ще се спрем на определен брой теми, често малтретирани, когато се споменават в медиите: давност, права на защита, презумпция за невиновност, полицейски арест, интимна присъда, проверки за самоличност, предварителен арест и други...

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Конюгирани глаголи на френски