Това обучение е насочено към аудитория, която желае да придобие основните знания, които управляват социалните действия, извършвани от местните власти.

Разберете как социалното действие се е родило и еволюирало; как децентрализацията напълно преструктурира този сектор; как през 2000-те основните закони, свързани с различните сектори на социалното действие, съпътстваха големи обществени промени, като застаряването на населението, масовизирането и хетерогенността на проблемите със заетостта, трансформациите на семейната единица, появата на феномени на социална извънредна ситуация , промяната на отчитането от публичните органи на мястото на хората.

Как големите законодателни промени през последните пет години (закон MAPTAM, закон Notre) разтърсиха традиционните области на компетентност на местните власти; как в крайна сметка големите промени, действащи днес (глобализация, цифрови, енергийни, екологични преходи и т.н.) ни приканват да помислим за трансформациите на социалните действия: това са предизвикателствата на този онлайн семинар.

Той също така ще се стреми да опише основните механизми, които работят в рамките на тези публични политики, както и ролята на участниците.

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →