До края на този курс ще можете да:

 • Разберете какво е необходимо за основно компютърно образование на ниво:
  • Кодиране на информация, структури и бази данни.
  • Императивни езици за програмиране и визия отвъд.
  • Теоретични и оперативни алгоритми.
  • Машинни архитектури, операционни системи, мрежи и свързани теми
 • Да имаш, чрез това съдържание, теоретични познания по компютърни науки отвъд простото изучаване на програмиране.
 • Да се ​​открият проблемите и основните теми на тази официална наука, съчетани с технологичната първа страница.

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Обща физика за добър старт във висшето образование