Използвайте OneDrive с Office 365, за да съхранявате, защитавате и защитавате вашите папки и файлове. Вашите документи, изображения и други данни могат да бъдат споделяни, модифицирани или премествани просто чрез платформата. Също така работете заедно върху документ и редактирайте съвместно от всичките си устройства като смартфони, компютри или друго оборудване. Дори и с ограничена уеб връзка, синхронизирането ще ви позволи да продължите действията си...

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →