Френските отвъдморски територии днес трябва да поемат няколко предизвикателства, засягащи екологичните, икономическите и социалните аспекти.

Този курс предоставя по-добро разбиране на тази необходимост от устойчиво развитие във френските отвъдморски територии и има за цел да покаже, че хората и участниците вече са ангажирани с тези въпроси във всички отвъдморски територии.

Този курс се състои от 3 части:

Първата част ви обяснява какви са 1-те цели за устойчиво развитие, универсални, неделими, истински компас на устойчивото развитие на международно ниво.

Намаляване на уязвимостта към глобалните промени, борба с бедността и изолацията, контролиране на отпадъците и замърсяването, поемане на предизвикателството на въглеродната неутралност: втората част представя основните предизвикателства на устойчивото развитие и прехода, които трябва да бъдат поети за всички отвъдморски територии.

И накрая, 3-та част ви носи препоръки от ангажирани хора и актьори, партньорски инициативи, разработени в трите океана.