Безплатно обучение по Linkedin Learning до 2025 г

Данните са ключови за разбирането на обществените проблеми и предизвикателства. Те ни позволяват да вземаме стратегически решения и да правим информирани анализи. Ако искате да станете анализатор на данни или се интересувате от науката за данните като цяло, определено трябва да вземете този курс, базиран на оригиналния курс на Робин Хънт, преподаван от Омар Суизи, доцент по наука за данни и наука за данни. Заедно ще проучите принципите и техниките за успешни проекти за анализ на данни.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт→