Microsoft Office Excel е основен инструмент за анализиране и представяне на цифрови данни, което ви позволява да работите независимо и ефективно. Курсът "Excel за начинаещи" е за всеки, който иска да се научи как да използва Microsoft Excel, да създава електронни таблици и да изчислява данни бързо и систематично.

Курсът преподава основите на Excel с ясни обяснения и интересни примери.

Курсът следва логическа насока за преподаване.

- Въвеждане на данни.

– Бързо попълване на таблици с набори от данни.

– Променете позицията на вашите данни по всяко време и навсякъде.

– Копирайте данни и ги дублирайте, като избягвате дубликати.

– Извършвайте прости изчисления върху конкретни данни, например с помощта на таблици.

– Автоматични изчисления при работа с множество клетки.

В края на курса можете да проверите знанията си с тест с избираеми отговори (по избор) и практически тест.

Продължете да тренирате безплатно в Udemy→