Феноменът "уберизация" засяга много икономически сектори. Това на обучението по шофиране не е изключение. Трябва да се каже, че законодателят го насърчи, в името на целта за демократизиране на шофьорската книжка. За закона № 2015-990 от 6 август 2015 г. за растежа, активността и равенството на икономическите възможности (членове 28 до 30), известен като „закон на Макрон“, тази демократизация трябваше да премине чрез либерализация на инструкция за шофиране. За тази цел няколко мерки, съдържащи се в този закон, се стремят да модернизират отношенията между ученици и автошколи, по-специално като предлагат на последните възможност за сключване на договори в безналична форма, при условие че предварително се завърши оценка на ученика от учител в помещението или в превозно средство на заведението. Въз основа на това законодателство се появиха дематериализирани платформи, предлагащи на безплатни кандидати за шофьорска книжка връзка с независими учители (обикновено упражняващи дейността си под режима на микропредприемача) на поведение, за което се предполага, че е доброволно, но всъщност под наем на ученик превозно средство за обучение, платформата се заплаща от комисия, събрана на