Този отпечатък е последно актуализиран на 21/01/2024.

Собственикът на този уебсайт е:

comme-un-pro.fr
.
Франция
Електронна поща : 
Телефонен номер:.

Законният представител(и) на comme-un-pro.fr:

Tranquillus –tranquillus.france@ recommend-un-pro.fr

1. Генерал

Ние нито желаем, нито сме задължени да участваме в процедури за разрешаване на спорове пред потребителски арбитражен съвет.

2. Следната информация е задължителна според германското законодателство.