Болничен: уведомете работодателя възможно най-скоро

Служителят в отпуск по болест трябва преди всичко и възможно най-бързо да уведоми работодателя си. Независимо от използваните средства (телефон, имейл, факс), те се възползват от максимален период от 48 часа за действие, освен в случай на по-благоприятни договорни или договорни разпоредби. Освен това той трябва да обоснове отсъствието си, като изпрати a медицинско свидетелство за отпуск по болест. Този сертификат (форма Cerfa n ° 10170 * 04) е документ, изготвен от социалното осигуряване и попълнен от лекар битие консултация. Състои се от три части: две са предназначени за първичната здравноосигурителна каса (CPAM), една за работодателя.

Удостоверението трябва да бъде изпратено на работодателя (част 3 от формуляра) в рамките на сроковете, предвидени в колективния трудов договор, или, ако това не е възможно, в рамките на „разумен срок“. За да избегнете всякакви спорове, винаги е за предпочитане даизпрати болничния си в рамките на 48 часа.

По същия начин имате само 48 часа, за да изпратите части 1 и 2 от болничния си до медицинската служба на здравната си каса.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Настройте вашия софтуер за заплати