Платен отпуск: период на отпуск

В много компании периодът за ползване на платена ваканция започва на 1 май и приключва на 30 април или дори 31 май.

Дните, които няма да бъдат взети след тази дата, се губят.

Има ситуации, при които отлагането е разрешено.

За да се организирате, направете равносметка със служителите си за броя дни на отпуска, които все още трябва да се ползват преди крайния срок, и планирайте отпуска за всеки.

Важно е да се провери дали всички служители са успели да си вземат платената ваканция.

Ако служител прецени, че не е успял да вземе платената си ваканция по ваша вина, той може да поиска пред индустриалния съд обезщетение за обезщетение за претърпените вреди.

Платен отпуск: пренася се в друг период

Ако служителят не може да ползва отпуск поради отсъствия, свързани със здравословното му състояние (заболяване, трудова злополука или не) или майчинството (Кодекс на труда, чл. Л. 3141-2), отпускът му не се губи, а се отлага.

За Съда на Европейския съюз (СЕС) служител, който не е могъл да използва платения си отпуск

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Създайте конструктивни разговори с взискателни клиенти