Платен отпуск: изключителна държавна помощ

Тази изключителна финансова помощ за покриване на отпуск е предназначена за компании, чиято основна дейност включва приветстване на обществеността и чиито здравни мерки, въведени от държавата, са довели до:

забраната за посрещане на публиката във всички или част от тяхното заведение за общ период от най-малко 140 дни между 1 януари и 31 декември 2020 г.; или загуба на оборот, постигната през периодите, когато е обявено извънредно положение в здравеопазването, най-малко 90% в сравнение с постигнатите през същите периоди на 2019 г.

Размерът на помощта е равен за всеки служител и за ден платен отпуск, ползван в рамките на лимита от 10 дни отпуск, на 70% от надбавката за платен отпуск, свързана с почасова сума и ограничена до 4,5 часова минимална работна заплата.
Почасовата сума не може да бъде по-малка от 8,11 евро, с изключение на служителите на договор за чиракуване и професионализация.
За да се възползвате от помощта, трябва да изпратите заявката си по електронен път, като посочите причината за прибягване до изключителна помощ. За да направите това, от вас зависи да проверите „затваряне за поне 140 дни