Планирано през артикул L4131-3 от Кодекса на труда, право на отказ позволява на служител да напусне работното си място или да откаже да се установи там, без съгласието на работодателя си. За да го упражни, първо трябва да е предупредил работодателя си "Всяка работна ситуация, за която той има основателни основания да смята, че представлява тежка и непосредствена опасност за неговия живот или здраве, както и за всеки дефект, който той забелязва в системите за защита ".

Служителят не трябва да доказва, че наистина съществува опасност, но той трябва да се чувства застрашен. Рискът може да бъде незабавен или да настъпи скоро. Работодателят не може да предприема санкции или приспадания на заплати срещу работник, който законно е упражнил правото си на отказ.

Ситуация, която може да бъде оценена за всеки отделен случай

„Само съдия на трудовия съд е компетентен да каже дали служителят е легитимен или не да упражнява правото си на отказ“, обясни на Фамилен файл, преди първото затваряне през пролетта, аз Eric Eric Rocheblave адвокат, специализиран в трудовото право. Това е ситуация, която се оценява за всеки отделен случай. "Onne