Този курс, предлаган от HEC Paris, е насочен към всички студенти, които се чудят да вземат подготвителен курс, независимо от дисциплината, а не само тези, които планират да се подготвят за състезателни изпити за бизнес училища.

Подготвителни класове, този легендарен курс, чието име предизвиква тръпки на някои гимназисти...

Въпреки това хиляди студенти го избират всяка година, за да продължат следбакалавърското си обучение. В какво се състои? Наистина ли е запазено за елита? Наистина ли трябва да си гений, за да успееш в подготовката?

Не съм сигурен… вярваме, че препаратът е достъпен за всички; просто трябва да сте любопитни и мотивирани.

Тези видеоклипове, предназначени за гимназисти и подготвителни ученици, демистифицират подготвителния клас, като същевременно атакуват множеството предразсъдъци относно него. Ние ще ви придружим по време на това проучване на подготовката и ще споделим с вас нашия съвсем скорошен опит от този курс. Видеоклиповете ще отговорят на вашите въпроси относно всички аспекти на подготовката, по-специално благодарение на интервюта и свидетелства на подготвителни студенти, бивши ученици, но също и експерти.