Въпреки това нищо не се променя за компаниите! 

Всъщност методите за финансиране на курсовете за обучение, следвани от служители в частична дейност, няма да се променят! OCAPIAT реши да мобилизира допълнителни ресурси, които ви позволяват да се възползвате от 100% покритие на образователните разходи и да бъде подкрепен в този труден период.

Тези правила се прилагат за всички файлове за обучение на FNE, представени на вашите съветници от OCAPIAT в региона между 02 ноември и 31 декември 2020 г.

Припомня се, че учебните действия задължително трябва да приключат най-късно до 30 юни 2021 г. ...