Напълно безплатно премиум обучение OpenClassrooms

Конкуренцията, породена от глобализацията, нуждите на новото поколение (търсене на смисъл и предизвикателства, гъвкавост и промяна……) и увеличената мобилност правят все по-трудно привличането и задържането на талантливи служители. Накратко, има недостиг на таланти или по-скоро криза на таланти.

Новите служители са мотивирани, когато се присъединят към компания. Но как да ги мотивирате и да им помогнете да развият кариерата си? Как да ги привлечем и да им дадем възможност да развият нови умения?

Има две предизвикателства за преодоляване:

– Задръжте добрите служители: посрещнете техните нужди от предизвикателство и мотивация.

– Предложете на служителите възможност да развият нови умения и да се развиват в постоянно променяща се среда.

Обсъдете предизвикателствата, свързани с подкрепата и обучението на служителите и как да организирате подходяща политика за кариерно развитие в съответствие със стратегията на компанията.

В този курс ще научите как да задавате правилните въпроси, преди да започнете. Ще откриете различните инструменти за управление на кариерата и как да създадете политика, която напълно отговаря на нуждите на вашата компания.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт→

READ  3 Бизнесът да стартира без бюджет в Интернет