До края на този курс ще можете да:

  • Овладяване на използването на правописни знаци
  • Разберете редовността на лексикалния правопис
  • Прилагайте правилата на граматическия правопис
  • Определете окончанията на хомофонно спрежение

Описание

Липсата на правилно овладяване на правописа може да бъде пречка, дори истински недостатък във всяка ситуация на писане, както в университета, така и в света на работата.

Този MOOC ще разгледа най-проблемните основни концепции на френския правопис, според списък на грешките, допускани най-често от студентите. Затова съзнателно ще оставим настрана тънкостите, които радват пуристите и шампионите по правопис фокусирайте се върху въпросите, които си задаваме ежедневно.

Именно чрез повторение най-добре интегрираме правописа! Така обучаемият ще може да оцени и затвърди нивото си на владеене на правописа благодарение на многото упражнения (присвояване, самообучение или дори преразглеждане), предлагани в MOOC.

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →