От 15 юни 2021г

Когато CPF правата на служителите на сектори, принадлежащи на Ocapiat са недостатъчни, възможно е да се поиска допълнително финансиране от OCAPIAT, за да може да се финансират останалите проекти за обучение.

В някои случаи това е новост, внедрена от 15 юни 2021 г., a принос за съвместно строителство се предоставя от OCAPIAT (при определени условияs).

Кой е засегнат и за кое обучение? Всички компании с по-малко от 50 служители, Независимо от техния сектор, те трябва да са членове на OCAPIAT и могат да се възползват от финансиране до: 100% от остатъка, който трябва да бъде платен За всяко удостоверение, допустимо за CPF (заглавия, дипломи, сертификат за професионална квалификация, CléA и др.). Само компании с над 50 служители в хранителния сектор (и с изключение на компаниите в сектора на корабоплаването и износа на плодове и зеленчуци и компаниите в мрежата от центрове за икономика на селските райони), ще се финансират от OCAPIAT до: 1 евро за свидетелство за професионална квалификация 800 1 евро за професионално звание или диплома 600 евро за сертификати CléA и CléA Numérique