До края на този курс ще можете да:

  • показват централното място на почвите и тяхното използване в селското или горското стопанство върху климата.
  • подкрепят и развиват форми на селско стопанство, които могат да отговорят на предизвикателствата на изменението на климата и продоволствената сигурност (от оперативна гледна точка).

Описание

Ролите на селското и горското стопанство в изменението на климата са многобройни. Те засягат няколко действащи лица и могат да бъдат третирани в няколко мащаба и от различни научни дисциплини.

MOOC „Почва и климат“. желае да обясни тази сложност и по-специално ролята на почвите. Ако чуем все повече и повече „Улавянето на въглерод в почвата е начин за смекчаване и адаптиране към изменението на климата“, е необходимо да разберем:

  • защо и доколко това твърдение е вярно
  • как съхраняването на въглерод в почвата смекчава изменението на климата и влияе върху функционирането на почвата и екосистемата
  • какви са процесите и как можем да играем върху тези процеси
  • какви са рисковете, пречките и лостовете за действие за разработване на стратегия, насочена към...

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  2021 освобождаване от ваучери за храна