Платен отпуск: наложени или променени дати, разделен отпуск

От първото задържане можете да изискате от служителите си да ползват платен отпуск (CP) и да променят вече валидираните дати на CP, без да се налага да спазват разпоредбите, предвидени в Кодекса на труда или вашите колективни трудови договори (фирмено споразумение, колектив).

Но внимавайте, тази възможност е поставена в рамка. Създаден с наредба от 25 март 2020 г., той подлежи на прилагане на колективен трудов договор, който ви упълномощава в рамките на лимита от 6 дни платен отпуск и спазва срока на предизвестие, който не може да бъде намален до по-малко от един чист ден :

да вземе решение за отнемането на дни на предоставен отпуск, включително преди откриването на периода, през който са предвидени да бъдат използвани; или едностранно да променя датите за ползване на платен отпуск.

Колективният договор може също да ви упълномощи:

да раздели отпуска, без да е необходимо да получаваш съгласието на служителя; да зададете датите на отпуск, без да се изисква да предоставяте едновременен отпуск на съвместни служители и партньори, обвързани с граждански договор за солидарност, работещи във вашата компания.

Първоначално периодът ...