В контекста на недостиг на природни ресурси и осъзнаване на въздействието на човешките дейности върху околната среда, ангажиментът към екологичен подход често се възприема като спирачка за икономическите резултати. Чрез този MOOC ние представяме кръговата икономика като лост за иновации и създаване на икономическа стойност със силно положително въздействие. Ще откриете различните концепции на кръговата икономика, организирани в два стълба: предотвратяване на отпадъците и, където е подходящо, тяхното оползотворяване. Ще видите институционалните дефиниции, но и предизвикателствата, на които кръговата икономика може да отговори, както и перспективите и възможностите, които предлага на икономическо и предприемаческо ниво.

Както производителите на отпадъци, така и потребителите на ресурси, всички форми на бизнес са засегнати от необходимия преход към кръговата икономика. Чрез интервюта с основателите на стартиращи фирми, емблематични за това ново поколение компании за въздействие (Phenix, Clean Cup, Gobilab, Agence MU, Back Market, Murfy, Hesus, Etnisi) и експерти (Phenix, ESCP, ADEME, Circul'R) ще откриете проекти за иновативни бизнес модели и ще се възползвате от обратната им връзка, за да стартирате свое собствено приключение.