За Ерик Дюпонд-Морети „всички заедно, членове на едно и също министерство, трябва да останем уверени в бъдещето и да оправдаем очакванията на французите, които - особено в този труден период - не могат без обществената служба на справедливост ”.

По отношение на мерките, които трябва да бъдат предприети:

- Уникалните приемни услуги за страните ще останат отворени, но по уговорка

- Съдебната дейност ще се поддържа в присъствието на хора, „надлежно призовани“, в съответствие със здравните мерки, приложими за covid-19

- Разполагането на лаптопи, които не са съществували по време на първото задържане, особено за чиновниците, трябва да приключи „възможно най-бързо“

- Здравни мерки ще се прилагат към персонала на затвора, както и към персонала, чието точно и редовно присъствие е необходимо

- По-специално по отношение на затворите: „спазването на санитарните мерки не поставя под въпрос условията на живот като посещение на стаи или работа в ареста“, добави Ерик Дюпонд-Морети. По време на блокирането през март всички посещения и дейности бяха спрени

- Дейността на агентите на съдебната защита на младите хора (PJJ) също ще се поддържа "с адаптациите и предпазните мерки