Договор за чиракуване: нарушение на договора

Договорът за чиракуване е трудов договор, чрез който вие като работодател се задължавате да осигурите на чирака професионално обучение, частично осигурено във фирмата и отчасти в център за обучение на чиракуване (CFA) или учебен раздел.

Прекратяването на договора за чиракуване, през първите 45 дни, последователно или не, на практическо обучение в компания, проведено от чирака, може свободно да се намеси.

След този период от първите 45 дни прекратяването на договора може да настъпи само с писмено споразумение, подписано от двете страни (Кодекс на труда, чл. Л. 2-6222).

При липса на споразумение може да се започне процедура за уволнение:

при форсмажорни обстоятелства; в случай на сериозно нарушение от страна на чирака; в случай на смърт на чиракуване майстор работодател в рамките на еднолично предприятие; или поради неспособността на чирака да упражнява занаята, за който е искал да се подготви.

Прекратяването на договора за чирак може да стане и по инициатива на чирака. Това е оставка. Той трябва първо да се свърже с посредника на консулската палата и да спазва срок за предизвестие.

Договор за чиракуване: прекратяване по взаимно съгласие на страните

Ако ти…