Тази операция, която следователно остава валидна до 30 юни 2021 г. под наказание за загуба на придобитите права, се наложи поради смяната на режима на двете системи. Необходимост, подсилена от последната реформа в обучението, предвидена в закона „за свободата да избираш професионалното си бъдеще“ от 5 септември 2018 г.

Създаден през 2014 г., DIF позволи на притежателите им да придобият право на тираж за обучение, отчитано в часове, платени от взаимни фондове от бившите одобрени съвместни органи за събиране (OPCA).
В случай на неизползване на тези часове, придобити по DIF, беше установен таван от 120 часа. Следователно часове, които днес все още могат да бъдат преобразувани в евро, при условие че правата се прехвърлят към тяхната сметка CPF, която от 2015 г. се финансира в размер на 500 евро годишно за служители, работещи поне на непълно работно време, в рамките на тавана от 5.000 €. За най-нискоквалифицираните служители храната се увеличава на 800 евро годишно и се ограничава до 8.000 евро. Следователно активните работници, които са активирали личния си онлайн акаунт, имат възможност да увеличат гнездото си, като прехвърлят своите ...

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Основите на управлението на проекти: етични проблеми