Колективни договори: как да се прибегне до дългосрочна частична дейност (APLD)?

Частична дългосрочна дейност (известна като APLD), наричана още „намалена активност за продължителна заетост (ARME)“ е система, съфинансирана от държавата и UNEDIC. Неговото призвание: да даде възможност на компаниите, изправени пред трайно намаляване на дейността, да намалят работното време. В замяна компанията трябва да поеме определени ангажименти, особено по отношение на запазването на заетостта.

Не се изискват критерии за размер или сектор на дейност. Въпреки това, за да създаде тази система, работодателят трябва да разчита на споразумение за установяване, дружество или група или, когато е приложимо, разширено споразумение за клон. В последния случай работодателят изготвя документ в съответствие с разпоредбите на клоновия договор.

Работодателят също трябва да получи валидиране или одобрение от администрацията. На практика той изпраща колективния договор (или едностранния документ) на своя ДИРЕКТОР.

След това DIRECCTE разполага с 15 дни (за валидиране на споразумението) или 21 дни (за одобрение на документа). Ако досието му бъде прието, работодателят може да се възползва от системата за период от 6 месеца с възможност за подновяване, с максимум 24 месеца, последователни или не, за период от 3 последователни години.

На практика…