До края на този курс ще можете да:

  • Идентифицирайте различни аспекти на понятието териториална привлекателност,
  • Идентифицирайте неговите предизвикателства,
  • Познайте инструментите и лостовете за действие.

Този курс има за цел да представи различните аспекти на понятието териториална привлекателност, проблемите, които повдига, както и инструментите и лостовете за конкретни действия, които могат да отговорят на тях. Привлекателността и териториалният маркетинг са стратегически теми за териториалните участници, чиято професионализация искаме да подкрепим.

Този MOOC е насочен към професионалисти по икономическо развитие в различни структури: икономическо развитие, туризъм, агенции за иновации, агенции за градско планиране, клъстери за конкурентоспособност и технологични паркове, CCI, икономически услуги, привлекателност и международни общности, консултанти и комуникационни агенции, специализирани в териториален маркетинг/привлекателност, бъдеще професионалисти в икономическото развитие: EM Normandie, Grenoble Alpes University, IAE de Pau, IAE de Poitiers, Sciences-Po, училища и институти за градско планиране и др.

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →