Интернет на нещата (IoT) представлява основна еволюция на глобалните мрежи и трябва да отговори на две основни предизвикателства: да бъдеш енергийна ефективност и преди всичко да бъде оперативно съвместими, т.е. позволяват на обектите да бъдат лесно интегрирани в съществуващите информационни системи.

Този MOOC ще обхване технологиите, архитектурите и протоколите, необходими за изпълнение от край до край на събиране на информация в мрежи, посветени на IoT за структурирането на данните и тяхната обработка.

В този MOOC вие по-специално ще:

 

  • откриете нова категория мрежи, наречена LPWAN съм sigfox et LoRaWAN са най-известните представители,
  • вижте еволюцията на стека от интернет протоколи, който идва от IPv4 / TCP / HTTP à IPv6 / UDP / CoAP при запазване на Почивка концепция въз основа на ресурси, недвусмислено идентифицирани от URI,
  • обясни как CBOR може да се използва за структуриране на сложни данни в допълнение към JSON,
  • Enfin JSON-LD et база данни mongodb ще ни позволи лесно да манипулираме събраната информация. По този начин ще представим основните техники за статистическо валидиране на събраните данни.