Печат Friendly, PDF & Email

Прогресивното пенсиониране ви позволява да продължите да работите на непълно работно време и да започнете да получавате част от пенсията си. Ако работното ви време е фиксирано в определени дни, вече имате право на него, като служителите, чиято продължителност е фиксирана в часове, при условие че сте на възраст над 60 години и поне 150 тримесечия. Тази система е посочена и за служители, чието работно време не може да бъде определено, и за самостоятелно заети лица.

READ  Работодателят ми ме принуди да работя по време на частичната си безработица: какво да правя?