Целта на този MOOC е да представи обучението и професиите по география: нейните сектори на дейност, нейните професионални възможности и възможните учебни пътища.

Съдържанието, представено в този курс, е създадено от преподавателски екипи от висше образование в партньорство с Onisep. Така че можете да сте сигурни, че съдържанието е надеждно, създадено от експерти в областта.

Визията, която обикновено имаме за географията, е тази, която се преподава в средното училище и гимназията. Но географията е много по-голяма част от вашето ежедневие, отколкото си мислите. Чрез този курс ще откриете секторите на дейност, които са тясно свързани с тази дисциплина: околна среда, градско планиране, транспорт, геоматика или дори култура и наследство. Предлагаме ви откриване на тези сектори на дейност благодарение на професионалисти, които ще дойдат да ви представят ежедневието си. След това ще обсъдим проучванията, които правят възможно достигането до тези актьори на утрешния ден. Какви маршрути? Колко дълго? Да направя какво? И накрая, ще ви поканим да се поставите на мястото на географ чрез дейност, която ви предлага възможност да използвате ГИС. Не знаете какво е ГИС? Елате и разберете!