Целта на този курс е да представи счетоводни, контролни и одиторски професии в различните им аспекти, както и възможните пътища на обучение.

Тези професии са много много, много разнообразни и съществуват във всички видове организации. Те предлагат много възможности за работа, на различни нива. За да процъфтявате в тези професии, трябва любовни числа без да е необходимо да си отличен по математика, да бъдеш строг, креативен, любопитен, има добри междуличностни умения, да може да се адаптира.

Курсовете за обучение позволяват придобият солидни умения в много области на управление. Те имат за цел да обучат хора, които ще могат да се адаптират към бързо променящите се професии, особено поради новите технологии.

 

Съдържанието, представено в този курс, е създадено от преподавателски екипи от висше образование в партньорство с Onisep. Така че можете да сте сигурни, че съдържанието е надеждно, създадено от експерти в областта.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Обучение за Word 2019: основите