Обучението за работа не е отговорност само на учениците. Точно обратното. За успешна професионална преквалификация възрастните също могат да се възползват от тази система за обучение, предлагаща много предимства. Тук ви казваме повече.

1. Обучете се по всяко време от живота си 

Peu import вашият възраст, вашият ниво на обучение или вашият професионална ситуация, имате възможност за вас последователно тренирайте. Различните устройства (договор за професионализъмionдоговор за чиракуванеnтъкане или Про-A) ви позволи наистина да смени работата си, като същевременно продължава да печели вашият живот, като служител. " Произхождам от болнична среда, но исках да се преориентирам след раждането на детето си, обяснено Късам Дориdika, 33, изпълнителен асистент в Areas Франция (преди Autogrill)Бях работил като кетъринг служител в Areas France и бившият ми директор се съгласи да финансира обучението ми като изпълнителен асистент по договор за професионализация с IFOCOP. Тогава бях на 31 години. Lако предприемем стъпка да вземем курс за обучение и да потърсим компания, това показва нашата