До края на този курс ще можете да:

  • аргументирайте интереса от развитие на промоцията на здравето в спортен клуб
  • опишете основните характеристики на социално-екологичния модел и подхода на спортните клубове за насърчаване на здравето (PROSCeSS)
  • основават своите действия/проекти за промоция на здравето на ПРОЦЕСЕН подход
  • идентифицират партньорства за създаване на техния проект за промоция на здравето

Описание

Спортният клуб е място за живот, което посреща голям брой участници от всички възрасти. По този начин има потенциала да подобри здравето и благосъстоянието на своите членове. Този MOOC ви дава ключовите елементи за създаване на проект за промоция на здравето в рамките на спортния клуб.

Педагогическият подход се основава на упражнения и практически ситуации, за прилагане на теоретичните елементи. Те се допълват от препоръки от спортни клубове, казуси и инструменти, както и обмен между участниците.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Работа с компютри и компютърна периферия