До края на този курс ще можете да:

  • Преподавайте, като се вземат предвид когнитивните ограничения на учениците.
  • Преподавайте по начин, който насърчава запазването на дългосрочната памет.
  • Идентифицирайте детерминантите на разрушителното поведение.
  • Създайте стратегия за управление на поведението на учениците.
  • Идентифицирайте практики, които влияят на мотивацията на учениците.
  • Насърчете вътрешната мотивация, саморегулирането на ученето и разработете мета-когнитивни стратегии у вашите ученици.

Описание

Това Mooc има за цел да завърши обучението по психология на учителите. Той обхваща 3 много специфични теми, които и двете са много добре разбрани благодарение на десетилетия изследвания в психологията и които са абсолютно от решаващо значение за учителите:

  • Памет
  • Поведението
  • мотивация.

Тези 3 предмета са избрани заради присъщата им важност и заради трансверсалния им интерес: те са важни във всички предмети и на всички нива на училище, от детската градина до висшето образование. Те засягат 100% от учителите.