Съвременната работа направи Психосоциални рискове (PSR) юни постоянно нарастващ проблем на работното място. Днес стресът се превърна в първия риск за здравето на работниците.

За работодателя, предотвратяването на RPS е законово задължение с оглед на значителните последици, които имат върху психическото и физическото здраве на индивидите. Също така е а голяма икономическа и производителна тежест за компанията.

В този контекст и с оглед на множеството източници на стрес и субективния и понякога невидим характер на това явление, е необходимо да се предоставят насоки за изграждане на подход за оценка и превенция срещу PSR. Този MOOC им предлага цялото инструменти за възприемане на строг подход към диагностиката, оценката и прилагането на действия срещу PSR.