Питейната вода, предотвратяването на наводнения, опазването на водната среда са всички теми, с които се занимават публичните власти. Но каква точно е водната политика във Франция? Кой се грижи за управлението и пречистването на водите? Как се прилага тази политика и с какво финансиране? Толкова много въпроси, на които отговаря този MOOC.

Той ви носи основни знания за разбиране на управлението, функционирането и предизвикателствата на обществената водна политика във Франция, разглеждайки следните елементи в 5 въпроса:

  • Определението и обхватът на публичната политика
  • Историята на публичната политика
  • Актьори и управление
  • Методи за изпълнение
  • Разходи и потребителски цени
  • Текущи и бъдещи проблеми

Този меморандум ще ви позволи да разберете обществената водна политика във Франция.

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Плащането на извънреден труд с премия е лоша идея