Той е в съответствие с:

националната облачна стратегия обявена в средата на май 2021 г. от Министерството на икономиката, финансите и възстановяването, Министерството на трансформацията и обществените услуги и Държавния секретариат за цифровия преход и електронните комуникации; разработването на европейската схема за сертифициране свързани с доставчиците на облачни услуги и по-специално за „високото“ ниво на сертифициране, за което Франция пледира за еквивалентност със SecNumCloud.

Основните приноси са:

изясняване на критериите за имунитет от извънобщностни закони, извън съществуващите изисквания за локализация, чрез технически изисквания, предназначени да ограничат достъпа до техническата инфраструктура на услугата от трети страни и неконтролирани прехвърляния и специфични законови изисквания, свързани с доставчика на услуги и връзките му с трети страни. Тези правни критерии са изготвени в тясно сътрудничество с Главна дирекция за предприятия (DGE); прилагането на тестове за проникване през целия жизнен цикъл на квалификация SecNumCloud.

Тази ревизия също така взема предвид дейности от типа на CaaS (Контейнер като услуга), както и обратна връзка от първите оценки.

наблюдения,

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Благосъстоянието на селскостопанските животни