Печат Friendly, PDF & Email

Произходът на "подвижния подход" ...

На група американски компютърни учени светът дължи „пъргавия подход“. Заедно те решиха през 2001 г. да направят революция в процесите на развитие на ИТ и написаха „Agile Manifesto”; работен метод, съсредоточен върху удовлетвореността на клиентите, който е структуриран около четири ценности и 12 принципа, както следва:

4-те стойности

Хора и взаимодействия повече от процеси и инструменти; Оперативен софтуер повече от изчерпателна документация; Сътрудничество с клиенти повече от договорно договаряне; Адаптиране към промяна повече от спазване на план.

12-те принципа

Удовлетворете клиента чрез бързо и редовно предоставяне на функции с висока добавена стойност; Приветстващи искания за промени дори късно в разработването на продукта; Колкото е възможно по-често, доставяйте оперативен софтуер с цикли от няколко седмици, като предпочитате най-кратките срокове; Осигурете постоянно сътрудничество между заинтересованите страни и продуктовия екип; Изпълнява проекти с мотивирани хора, предоставя им среда и подкрепа, от която се нуждаят, и им се доверява за постигане на поставените цели; Опростете

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Основите на управлението на проекти: Комуникацията