Целта на този курс е да представи сектора на околната среда и регионалното планиране в различните му аспекти и възможните професионални изяви.

Той има за цел по-добро разбиране на представените дисциплини и занаяти с амбицията да помогне на учениците от гимназията да намерят своя път през набор от MOOCs, от които този курс е част, който се нарича ProjetSUP.

Съдържанието, представено в този курс, е създадено от преподавателски екипи от висше образование в партньорство с Onisep. Така че можете да сте сигурни, че съдържанието е надеждно, създадено от експерти в областта.

 

Ако харесвате природата, провинцията, искате да инвестирате конкретно за дадена територия и ако се интересувате от всичко, свързано с опазването на околната среда, развитието на селските райони, връзките град-села, ... Тогава този MOOC е за вас ! Той ще отвори вратите към разнообразието от професии в управлението на природните ресурси (води, гори), управлението на околната среда, планирането и развитието на земеползването.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Откриване на професиите на индустриалното инженерство на утрешния ден