До края на този курс ще можете да:

  • Разберете връзката между практиката и теорията, правната логика и нейния обхват и свързаните с тях граждански и наказателни рискове.

Описание

Това Mooc представя живота на трудовите договори от тяхното раждане до края им. Този курс се основава на практиката и ежедневното управление на трудовите договори в една компания и се занимава с всички правни въпроси, които може да срещнем днес по тази тема. Така всяка последователност от курса започва с практически казус и е последвана от анализ на правните механизми, специфични за тези ситуации, така че всеки да разбере връзката между практиката и теорията, правната логика и нейния обхват, както и свързаните с тях граждански и наказателни рискове. Този курс интегрира разпоредбите на наредбите на Макрон от септември 2017 г. и Закона за труда от август 2016 г.