Elisabeth BORNE, министър на труда, заетостта и интеграцията, и Brigitte BOURGUIGNON, делегат на министъра, отговарящ за автономията, днес събраха операторите на здравно и социално сближаване, за да направят равносметка на действията, предприети в тази област. перспективи в сектор на първа линия в здравната криза.

Elisabeth BORNE, министър на труда, заетостта и интеграцията, и Brigitte BOURGUIGNON, делегат на министъра, отговарящ за автономията, днес събраха операторите на здравно и социално сближаване, за да направят равносметка на действията, предприети в тази област. перспективи в сектор на първа линия в здравната криза.

По време на тази среща Elisabeth BORNE и Brigitte BOURGUIGNON припомниха необходимостта да се направят работните места в здравния и медико-социалния сектор привлекателни, предвид предизвикателството на застаряването на населението. Министрите подчертаха инициативата си да финансират в рамките на France Relance 16000 6000 допълнителни места в здравни и социални заведения (6600 3400 места за медицински сестри, XNUMX XNUMX места за медицински сестри и XNUMX XNUMX места за работници в образователната и социалната подкрепа).

За да увеличат усилията, Елизабет БОРН и Брижит БУРГУЙНОН обявиха предоставянето на ...