Напълно безплатно премиум обучение OpenClassrooms

Политиките за компенсация на компанията могат да имат голямо влияние върху печалбите. Те привличат, мотивират и задържат най-добрите таланти, като същевременно намаляват разходите за труд.

Ето защо, способността за проектиране и прилагане на правилната политика за заплати е едно от най-важните умения за HR специалистите! Но предприемането на необходимите стъпки за постигане на правилните резултати не е лесно. Ето защо говорим за политики на възнагражденията, които се нуждаят от реално развитие.

Искате ли да създадете система за възнаграждение, която да мотивира вашите служители и да ви отличава от конкуренцията? Ако е така, тогава трябва да вземете този курс!

Курсът обхваща следните теми.

– Предизвикателството за награди (част 1).

– Различните системи за възнаграждение и техните компоненти (част 2).

– Структурните (част 3) и специфичните (част 4) параметри, които специалистите по подбор трябва да вземат предвид, когато определят своята стратегия.

Това е доста последователна програма. Въпреки това, можете да сте сигурни, че това ще повлияе положително на вашите действия.

В края на курса ще можете да:

– Разберете ролята на персонала по човешки ресурси в областта на компенсацията.

– Опишете основните системи за възнаграждение.

– Разберете основните финансови стимули и тяхното въздействие върху мотивацията на служителите.

– Оценявайте материални и нематериални награди като част от политика за компенсация.

– Разберете структурните ограничения, които влияят върху развитието на политиката за възнаграждения: законодателство, местни практики и пазар.

– Съобразете политиката на възнаграждения със стратегията и културата на компанията.

– Свържете решенията за компенсация с уменията на служителите и индивидуалния принос.

– Преглед, внедряване и подобряване на структурите за компенсация.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт→