Този курс ви предлага обучение по стандарти за уеб и семантични уеб. Той ще ви запознае с езиците, които позволяват:

  • да представлява и публикува свързани данни в мрежата (RDF);
  • да разпитва и избира много прецизно тези данни от разстояние и през мрежата (SPARQL);
  • представят речници и разсъждения и извеждат нови данни за обогатяване на публикуваните описания (RDFS, OWL, SKOS);
  • и накрая, за начертаване и проследяване на историята на данните (VOiD, DCAT, PROV-O и др.).

формат

Този курс е разделен на 7 седмици + 1 бонус седмица, изцяло посветена на Dbpedia. Съдържанието е напълно достъпно в режим самостоятелен, т.е. отворен в дългосрочен режим, който ви позволява да напредвате със собствено темпо. Всички поредици от курса представят концепциите на курса с разнообразно мултимедийно съдържание: видеоклипове, викторини, текстове и допълнителни връзки + множество демонстрации, илюстриращи приложенията на представените техники. В края на всяка седмица се предлагат практически и задълбочаващи упражнения.