Поддържайте връзка с вашата компания

Un спиране на работата тъй като дългите заболявания не трябва да се превръщат в социална и професионална изолация. Връщането на работа се подготвя предварително.

„Поддържането на връзка с няколко доверени колеги дава възможност да бъдете в крак с живота на компанията, което ще улесни връщането на работа“, посочва Моник Севелек, психосоциолог, който управлява система за помощ при връщане на работа. Институт Кюри (Париж).

Дори да не е задължение, информира началниците си и отдела за човешки ресурси (HRD) за развитието на здравословното му състояние може да бъде полезно.

Психологически това е начин да се проектирате към след-заболяване. Това също така позволява на работодателя да предвиди по-добре завръщането на служителя.

Посещението преди възобновяване: направете равносметка за ситуацията си

Посещението преди възобновяване следва същата логика: извършено с професионалния лекар по време на отпуска по болест, то има за цел да направи равносметка на вашата ситуация, подгответе се за завръщането си на работа и, ако е необходимо, адаптирайте вашето