Целта на този курс е да разбере проблемите със сигурността в компютърните мрежи и по-точно да има добри познания за заплахите и защитните механизми, да разбере как тези механизми се вписват в мрежовата архитектура и ''да придобият ноу-хау при използването на обичайните инструменти за филтриране и VPN под Linux.

Оригиналността на този MOOC се крие в тематичното поле, ограничено до
мрежова сигурност, високо ниво на експертиза за дистанционно обучение и последващо предлагане на TPs (Docker среда под GNU/Linux в рамките на виртуална машина).

След обучението, предоставено в този MOOC, вие ще имате познания за различните топологии на FTTH мрежите, ще имате инженерни концепции, ще знаете технологията на влакната и кабелите, както и използваните аксесоари. Ще научите как се разгръщат FTTH мрежите и какви тестове и измервания се извършват по време на инсталирането на тези мрежи.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Управление на процесите