Колективни договори: годишен бонус в зависимост от присъствието на персонала

Служител е заловил съдиите от трудовия трибунал след уволнението си за сериозно нарушение на 11 декември 2012 г. Той оспори уволнението си и също поиска изплащане на годишен бонус, предвиден в приложимия колективен договор.

По първата точка той отчасти беше спечелил делото си. В действителност, първите съдии са преценили, че фактите, твърдяни срещу служителя, не представляват сериозно нарушение, а реална и сериозна причина за уволнение. Поради това те са осъдили работодателя да му заплати сумите, от които служителят е бил лишен поради квалифицирането на тежко нарушение: просрочено възнаграждение за периода на уволнение, както и суми по отношение на обезщетение за предизвестие и обезщетение при уволнение.

По втора точка съдиите бяха отхвърлили искането на служителя, считайки, че последният не отговаря на условията за получаване на бонуса. Това предвиждаше колективният трудов договор за търговия на дребно и едро предимно с храни (чл. 3.6)…