Вашият смартфон е истинска мини научна лаборатория

В този онлайн курс, отворен за всички, ви каним да откриете как да провеждате научни експерименти с обект, който всички имате върху себе си. votre смартфон
Ще видим, че смартфонът е концентрат от сензори, който съдържа акселерометри, магнитометри, светлинни сензори, дори сензори за налягане...
Следователно това е истинска мини мобилна лаборатория.
Ще ви покажем как да отвлечете сензорите му, за да проведете научни експерименти в областта на физиката, химията и биологията. Например, ще провеждате експерименти в механиката, в областта на акустиката и в оптиката... Ще оцените например масата на Земята, като пуснете смартфона си и ще откриете как да трансформирате смартфона си в микроскоп за да измерите размера на пиксела или дори да видите клетки! По време на този курс също ще трябва да провеждате забавни преживявания у дома, които ще споделите с другите учащи!

Добре дошли в света на смартфоните!