До края на този курс ще можете да:

 • Осигурете незабавна, подходяща и постоянна защита за себе си, пострадалия и другите хора от околните опасности.
 • Осигурете предаването на предупреждението до най-подходящата служба.
 • Предупреждение или предизвикване на предупреждение чрез съобщаване на необходимата информация
 • Запознайте се с действията за първа помощ, които да предприемете пред лице:
  • жертва на обструкция на дихателните пътища;
  • жертва на обилно кървене;
  • несъзнателно дишане;
  • при спиране на сърцето;
  • жертва на неразположение;
  • жертва на травма.

Всеки от нас може да се сблъска с човек в опасност.

MOOC "спаси" (да се научите да спасявате живот на всяка възраст) има за цел да ви предостави ясна и точна информация за основните действия, които трябва да предприемете, и основните жестове за първа помощ.

Ако следвате тази информация онлайн и потвърдите тестовете, ще получите сертификат за проследяване на MOOC, който ще ви позволи, ако желаете, да следвате „жестовото“ допълнение лично, за да получите диплома (например PSC1: Превенция и Гражданска помощ на ниво 1).

Можеш всичко научи се да спасяваш животи : Регистрирай се!

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →