Закон ASAP: продължителност и подновяване на споразуменията за споделяне на печалба (член 121)

Законът запазва възможността за сключване на споразумения за споделяне на печалба за период по-малък от 3 години. Минималната продължителност на споразумението за споделяне на печалба вече е една година.

Досега този намален период беше възможен само за компании с по-малко от 11 служители и при определени условия.
Това също беше разрешено през 2020 г. временно, за да се улесни отпускането на бонус за покупателна способност, но тази възможност беше приключила на 31 август 2020 г.

Продължителността на мълчаливото подновяване също е променена. Вече няма да е за 3 години, а за период, равен на първоначалния срок на споразумението.

Закон ASAP: нови правила за споразумения за спестявания на служители, сключени на ниво клон (член 118)

Едногодишно удължаване на времето, предоставено на клонове за договаряне

От няколко години различни закони планират да задължат клоновете да водят преговори за спестявания на служители, но всеки път крайният срок се измества назад. Възстановете се със закона ASAP, който отлага срока, определен от закона PACTE, с една година.

Следователно законът отлага от 31 декември 2020 г. до 31 декември 2021 г. крайния срок за клонове

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Clickfunnels от A до Z от FunnelPirateTV