До края на този курс ще можете да:

  • Разберете по-добре организацията и програмата на бакалавърската Data Science by Design
  • Консолидирайте знанията си за сектора Data Science и неговите предизвикателства
  • Подгответе и оптимизирайте вашата кандидатура за бакалавърска програма по наука за данни по дизайн

Описание

Този MOOC представя инженерна степен по Data Science от CY Tech, петгодишен курс на обучение, посветен на Data Science. Започва с четири години на английски в бакалавърската програма Data Science by Design и продължава с една година специализация по френски в инженерното училище CY Tech (бивш EISTI).

„Данните”, данните, заемат все по-важно място в стратегиите на много компании или обществени организации. Мониторинг на производителността, анализ на поведението, откриване на нови пазарни възможности: приложенията са многобройни и интересуват различни сектори. От електронна търговия до финанси, чрез транспорт, изследвания или здравеопазване, организациите се нуждаят от таланти, обучени в събирането, съхранението, но също и в обработката и моделирането на данни.

Със солиден опит в математиката и базирана на проекти педагогика, съсредоточена върху програмирането, инженерната диплома, получена в края на петата година от училище (извършва се след бакалавърска степен), дава достъп до различни професии.

като Data Analyst, Data Scientist или Data Engineer.

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →