Създавайте или редизайнирайте уебсайтове, проектирайте и произвеждайте графични модели, пишете редове код, като спазвате уеб разработката и естественото препращане... Мисиите на разработчика на уеб интегратор са многобройни. Умения, ценени от набиращите персонал и за които е препоръчително да се обучават. Фокусирайте се върху силните страни и спецификите на обучението, предоставено от ifocop. Станете разработчик интегратор с ifocop © ThisisEngineering RAEng - Unsplash Силните страни на обучението

Обучението за разработчици за уеб интегратор на ifocop - RNCP ниво 5 сертифициране (Bac +2), признато от държавата - се предлага на интензивна база (4 месеца курсове, след това 4 месеца стаж в компания) и в програми за работа и обучение (2 дни уроци и 3 дни във фирма на седмица, за една година). Преди началото на обучението обучаемите имат достъп до различни модули (история на компютърния език, представяне на HTML/CSS и JavaScript, конфигурация на текстов редактор и др.), позволяващи им да разберат възможно най-добре своето влизане в обучението. „Това обучение дава достъп до прогресивно усвояване на уменията, необходими за интеграция и развитие, благодарение на адаптирана педагогика, обяснява Лорънс Барат, помощник на директора на центъра на ifocop Paris 11.